Tenders in Solar thermal energy

Solar energy is the most used and known energy. It will be found as long as the sun rises. Two kind of energies are generated from the sun which are photovoltaic and thermal. The latter is the compensator of fossil fuel when it comes to heating. Thermal solar energy heats water or any other liquid. The technique is totally environmentally friendly and its expenses are not high. The business value of thermal solar energy is that it is low-cost, efficacious and sustainable. E-electricity- the first platform of electrical exchange and network- is providing the most relevant business opportunities in the energy sector. Get access to the latest solar thermal tenders in the world.

Réparation et entretien d'équipements

Ref number : 2017/S 242-502163

Documment Type: Contract award noticeMarché à bons de commande sur bordereau de prix unitaires pour l'exécution des travaux de menues réparations et d'entretien courant des ensembles immobiliers.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502163-2017:TEX

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018

Elektricitet

Ref number : 2017/S 242-502367

Documment Type: Contract noticeUpphandling av elleveranser till Mariehamns stads samtliga sektorer och stabsenheter inklusive deras underenheter.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502367-2017:TEXT:SV:HTML

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 01/24/2018

Elektryczność

Ref number : 2017/S 242-502792

Documment Type: Contract award noticeZakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do miasta Poznań oraz dla jednostek, należących do.Grupy zakupowej.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502792-2017:TEXT:PL:HTML

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018

Elekter

Ref number : 2017/S 242-502796

Documment Type: Contract award noticeZakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do miasta Poznań oraz dla jednostek, należących do.Grupy zakupowej.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502792-2017:TEXT:PL:HTML

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018

Électricité

Ref number : 2017/S 242-502904

Documment Type: Contract award noticeFourniture d'électricité pour la CCCI 89, la CCI 21, la CCI 70, la CCI 71 et le CIF de Mercurey.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502904-2017:TEXT:FR:HTML

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018

Villamos energia

Ref number : 2017/S 242-502945

Documment Type: Contract award noticeAdásvételi szerződés keretében villamosenergia beszerzése a 2018-as évre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló egyes kulturális intézmények részére.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50294

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018

Elektrická energie

Ref number : 2017/S 242-502967

Documment Type: Contract award noticePředmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 12 212 MWh pro rok 2018 a 2019.http://ted

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018

Elektrická energia

Ref number : 2017/S 242-502971

Documment Type: Contract award noticePredmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednoti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018

Elektrická energie

Ref number : 2017/S 242-502975

Documment Type: Contract award noticeDodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.11.2017 do 31.10.2019.htt

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018

Elektrická energia

Ref number : 2017/S 242-502988

Documment Type: Contract award noticeZákazka Dodávka elektrickej energie je odplatné dodanie elektrickej energie pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:

...

Start Date : 12/15/2017

Due Date : 03/15/2018