HOME.CALLUS 00 971 4 770 7339HOME.CALLBACK
BODETAILS.BODETAILSTITLE
Electricity distribution and control apparatus
  • BODETAILS.NOTICETYPE : Contract Award Notice
  • BODETAILS.REF : 2019/S 029-065696
  • BODETAILS.CONTRACTING : Електроенергиен системен оператор
  • BODETAILS.PUBLISHDATE : Feb 10, 2019
  • BODETAILS.DEADLINE : May 10, 2019
Bulgaria
BODETAILS.BODESCRIPTION
Доставката включва 368 броя цифрови релейни защити за присъединения СрН, включително с 20 броя кабели за свързването им с преносим компютър и 20 броя софтуер за работа с устройствата.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065696-2019:TEXT:BG:HTML