CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Electricity distribution and control apparatus
  • Type of notice : Contract Award Notice
  • Reference : 2019/S 029-065696
  • Contracting authority : Електроенергиен системен оператор
  • Publish date : Feb 10, 2019
  • Deadline: May 10, 2019
Bulgaria
Description
Доставката включва 368 броя цифрови релейни защити за присъединения СрН, включително с 20 броя кабели за свързването им с преносим компютър и 20 броя софтуер за работа с устройствата.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065696-2019:TEXT:BG:HTML