CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Construction work
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 052-118440
  • Contracting authority : Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
  • Publish date : Mar 13, 2019
  • Deadline: Apr 21, 2019
Poland
Description
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec - poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych przy ul. Kolonia Zgorzelec 16, 27, 28, 32 w Bytomiu. W ramach zamówienia należy zaprojektować, a następnie wykonać niezbędne remonty i przebudowy budynków w tym w ich częściach wspólnych i w lokalach w celu przywrócenia ich wartości użytkowych oraz zmiany ich standardu poprzez podłączenie budynków do sieci gazowej, wykonanie indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwem gazowym w lokalach. Budynki wraz z terenami przyległymi decyzją nr A/1553/94 z dnia 28.2.1994 r. wpisane zostały do rejestru zabytków województwa śląskiego jako „Zespół osiedla robotniczego Kolonia Zgorzelec, który tworzą budynki numer 1, 2 oraz numery 6–37, wzniesiony w latach 1897–1901 przez Katowicką Spółkę Akcyjną Górnictwa i Hutnictwa dla robotników zatrudnionych w Hucie Zygmunt”.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118440-2019:TEXT:PL:HTML