CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Construction work
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 076-179849
  • Contracting authority : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  • Publish date : Apr 16, 2019
  • Deadline: May 22, 2019
Poland
Description
Documment Type: Contract notice

Pełna nazwa przedmiotowego postępowania brzmi: Wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których zakres obejmuje:
1.1. Podprojekt zlokalizowany w strefie buforowej UNESCO, w ramach którego realizowany będzie:
1.1.1. Etap 0,
1.1. 2. Etap I
1.2. Podprojekt położony na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w ramach którego realizowany będzie:
1.2.1. Etap II
2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa szczegółowo opisana w pkt 3.1 załącznika nr 2 do SIWZ oraz Skrócony opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179849-2019:TEXT:PL:HTML