CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Electricity
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 081-193182
  • Contracting authority : Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Publish date : Apr 24, 2019
  • Deadline: May 26, 2019
Hungary
Description
Documment Type: Contract notice

2020. évre villamos energia beszerzése
Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében pótfedezetre vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a pótfedezetet nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a pótfedezet folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés.]

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193182-2019:TEXT:HU:HTML