CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Electricity
  • Type of notice : Contract Award Notice
  • Reference : 2019/S 081-193278
  • Contracting authority : „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД
  • Publish date : Apr 24, 2019
  • Deadline: Jul 24, 2019
Bulgaria
Description
Documment Type: Contract award notice

Обществената поръчка е за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД по 2 обособени позиции, всяка от която включва отделни обекти/сгради, собственост на възложителя, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193278-2019:TEXT:BG:HTML