Electrical Tenders

E-electricity is a B2B platform, which bridges suppliers and buyers in one global electrical marketplace.

It is also the first in its kind that is specialized in electricity. The energy market is huge and the needs are multiplying every day. Therefore, you have to seize the opportunity at the right time and place. Any electrical equipment company that is not following the current energy market events and opportunities is going surely to miss the biggest deals. For these reasons, e-electrcity.com is providing the latest global electrical and power tenders. Besides, the platform also provides the newest electric power industry products.

Building your network as a leader is now possible. Be a pioneer in your domain and find most pertinent worldwide electrical tenders that you were looking for. It might seem that finding a good electrical business opportunity is a challenging task. However, e-electricity is offering the suitable chances for you to bid on governmental or private tenders before their deadlines. You might browse tenders by electrical categories in order to have optimized choices. The filter options are a suitable asset to find your target.

Smoothly, you can find the latest public and private electricity tenders and collect all necessary information to apply at the right time to the right and best  global renewable energy tenders too when you subscribe in e-electricity.

Roboty budowlane

Ref number : 2018/S 217-495604

Documment Type: Additional informationPrzedmiotem zamówienia jest „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (zwana dalej „Inwestycją” lub

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 12/05/2018

Bauarbeiten für Schulgebäude

Ref number : 2018/S 217-495606

Documment Type: Additional information5020 Salzburg, Akademiestr. 23, PH Hochschulgebäude Salzburg, Sanierung und Erweiterung, Elektrotechnische Anlagenhttp://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495606-2018:TEXT:DE:HTML

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 11/16/2018

Aanleg van elektriciteit

Ref number : 2018/S 217-495609

Documment Type: Additional informationDe renovatie van het Wintercircus wordt in verschillende loten opgedeeld.Dit bestek 2018/23 bestaat uit de werkzaamheden voor de Elektrische installaties: Ener-gievoorzieningen, aardingen en aardverbinding, elekt

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 11/23/2018

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym

Ref number : 2018/S 217-495611

Documment Type: Additional information1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego w Siemiatyczach wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej i wizualizacji, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia -Progr

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 11/14/2018

Elektroinstallationsarbeiten

Ref number : 2018/S 217-495626

Documment Type: Additional informationElektroinstallationsarbeitenhttp://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495626-2018:TEXT:DE:HTML

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 11/14/2018

Travaux de construction

Ref number : 2018/S 217-495638

Documment Type: Additional information— restructurations ponctuelles dans le bâtiment principal, d'une surface utile globale de 735 m,— réalisation d'une extension neuve du bâtiment principal, d'une surface utile générale de 315 m,— aménagement des 2

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 11/29/2018

Bauarbeiten für Studentenwohnheime

Ref number : 2018/S 217-495645

Documment Type: Additional informationNeubau Studierendenwohnanlage für 124 Studierende. Bestandswohnanlagen auf dem Grundstück, in der Bauzeit in Nutzung. Neubau von Teilkeller, Erdgeschoss, 3 Regelgeschosse und einem Staffelgeschoss, je Gebäudeflüg

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 01/10/2019

Elektroinstallationsarbeiten

Ref number : 2018/S 217-495647

Documment Type: Additional informationStarkstrom- und FM/IT-Anlagenhttp://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495647-2018:TEXT:DE:HTML

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 11/28/2018

Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

Ref number : 2018/S 217-495654

Documment Type: Additional informationPrzedmiotem zamówienia jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.Zamówienie obejmuje:Roboty budowlanePrzedmiotem zamówienia jest

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 11/27/2018

Roboty budowlane

Ref number : 2018/S 217-495655

Documment Type: Additional informationNa przedmiot zamówienia składają się 2 zadania.Zadanie I. Remont i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 w Łodzi wraz z przystosowaniem pod nową siedzibę Teatru Pinokio.Zakres robót obejmu

...

Start Date : 11/09/2018

Due Date : 11/21/2018