Appelez-nous 00 971 4 770 7339Rappelez-moi
Détails de l'appel d'offre
Construction work for pipelines, communication and power lines
  • Type d'avis : Avis d'attribution de marché
  • Référence : 2019/S 065-152834
  • Demandeur : Elektrilevi OÜ
  • Date de publication : Apr 1, 2019
  • Date d'échéance : Apr 14, 2019
Estonie
Description
Documment Type: Contract award notice

AFA ALLMÄN ORIENTERING
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12
Denna upphandling avser Entreprenadtjänster eldistribution och omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.
AFA.12 Beställare
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Org nr: 556935-7501
AFA.21 Översiktlig information om objektet
Entreprenadtjänsterna omfattar arbeten på eldistributionsanläggningar såsom om-, nybyggnad- och underhållsarbeten av lokalnätsanläggningar 0,4-24 kV. Entreprenadtjänsterna har entreprenadformen utförandeentreprenad och består av elmontage. Upphandlingsformen är generalentreprenad.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152827-2019:TEXT:SV:HTML