Appelez-nous 00 971 4 770 7339Rappelez-moi
Détails de l'appel d'offre
Installation services (except software)
  • Type d'avis : Avis rectificatif
  • Référence : 2019/S 068-160698
  • Demandeur : Intelligent Traffic Management Finland Oy
  • Date de publication : Apr 4, 2019
  • Date d'échéance : Apr 28, 2019
Finlande
Description
Documment Type: Additional information

Puitejärjestelyn kohteena ovat liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden hankinta, näiden laitteiden asennus, vanhojen laitteiden purku ja yksittäiset viankorjaukset.
Tämä tarjouspyyntö korvaa hankintayksikön aiemman, samalla nimellä julkaistun, 7.3.2019 keskeytetyn hankinnan. Tähän tarjouspyyntöön on tehty muutoksia aiempaan tarjouspyyntöön nähden. Näistä muutoksista on koottu liite 21 Lisätiedot. Tämä liite on kooste aiempaan tarjouspyyntöön tulleiden kysymysten johdosta tunnistetuista selvennystarpeista.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160698-2019:TEXT:FI:HTML