Appelez-nous 00 971 4 770 7339Rappelez-moi
Détails de l'appel d'offre
Electricity
  • Type d'avis : Avis d'attribution de marché
  • Référence : 2019/S 076-180452
  • Demandeur : Jyväskylän kaupunki
  • Date de publication : Apr 16, 2019
  • Date d'échéance : Jul 16, 2019
Finlande
Description
Documment Type: Contract award notice

Hankinnan kohteena on Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen sähköenergian ja sähkösalkun hallintapalvelujen hankinta. Hankinnassa mukana olevat tytäryhteisöt on lueteltu liitteessä 1. Hankinnan yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180452-2019:TEXT:FI:HTML