Appelez-nous 00 971 4 770 7339Rappelez-moi
Détails de l'appel d'offre
Engineering works and construction works
  • Type d'avis : Avis d'attribution de marché
  • Référence : 2019/S 081-193007
  • Demandeur : Gmina Wieliczka
  • Date de publication : Apr 24, 2019
  • Date d'échéance : Jul 24, 2019
Pologne
Description
Documment Type: Contract award notice

Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych
Na terenie gminy Wieliczka
Zadanie dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit
Część I: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Kokotów na działce nr 4/10 (przed podziałem 4/6), gm. Wieliczka.
Część II: Budowa parkingu w systemie P&R w miejscowości Węgrzce Wielkie na działkach nr 78, 79, 80, 81, gm. Wieliczka.
Część III: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 8810 m w gminie Wieliczka.
Część IV: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 6340 m w gminie Wieliczka.
Część V: Budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 9870 m w gminie Wieliczka.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193007-2019:TEXT:PL:HTML